Błąd PROGN (LOAD “C:\CAD PROJEKT\CAD Decor\icad.lsp”) (IF (/=S::STARTUP nil) ( S:: STARTUP)) (PRINC))
Print
< POWRÓT

Błąd PROGN (LOAD „C:\CAD PROJEKT\CAD Decor\icad.lsp”) (IF (/=S::STARTUP nil) ( S:: STARTUP)) (PRINC))

Objawy: nie ładują się biblioteki i nie uruchamia się menu programu, generalnie program uruchamia się jako icad, dziwny kursor, brak reakcji na polecenia Najczęściej przyczyną jest konflikt wersji np. zainstalowany inny Intellicad na komputerze, po jej odinstalowaniu problem znika, prawdopodobnie zmieniane są jakieś zmienne globalne i to unieruchamia nasz program

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera