CAD Rozkrój 4.x

CAD Rozkrój to program umożliwiający optymalizację rozkroju płyty meblowej. Za jego pomocą możesz przygotować rozkrój formatek zaprojektowanych szafek i automatycznie rozpisać je na arkuszach płyt meblowych w taki sposób, aby zostało jak najmniej odpadu. Przy produkcji mebli spotykamy się z tym problemem na każdym kroku. Rozwiązaniem jest program CAD Rozkrój umożliwiający taką właśnie optymalizację cięcia płyt meblowych. Wyniki obliczonego rozkroju przedstawia podgląd, na którym można zobaczyć najbardziej ekonomiczne rozmieszczenie formatek. 

Wykorzystując zaawansowane algorytmy obliczeniowe możemy liczyć na optymalne zużycie materiału i gospodarkę odpadami.

Automatyczne planowanie zagospodarowania surowca pozwala zminimalizować koszty, zaoszczędzić czas pracowników, którzy muszą się tym zajmować. 

Program CAD Rozkrój został zaprojektowany w taki sposób, że może działać jako samodzielny program lub współpracować programami CAD Kuchnie /CAD Decor Pro oraz modułem Szaf Wnękowych, w takim przypadku informacje o szafkach przepisywane są do Rozkroju i na ich podstawie generowane formatki. W przypadku pracy niezależnej formatki można wpisać ręcznie.

Program znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność optymalizacji rozkroju/odpadu.

Lista nowości w programie CAD Rozkrój v. 4.x

 • przystosowanie do importu formatek szaf wnękowych
  – program CAD Rozkrój w wersji 3.2.1.8 został przygotowany do współpracy z programami CAD Kuchnie, CAD Decor i CAD Decor PRO pod kątem importowania formatek szaf utworzonych w Module Szaf Wnękowych,
 • opcja drukowania etykiet dla formatek – w dolnym panelu okna „Podgląd wyników optymalizacji” pojawił się nowy przycisk „Etykiety”, który umożliwia wydruk etykiet dla
  formatek z informacjami o ich nazwach, strukturze, przewidzianych okleinach oraz numerach arkuszy, na których zostały rozłożone,
 • nowy panel „Parametry oklein” – w prawym dolnym rogu okna programu pojawiły się dwie nowe funkcje: możliwość zdefiniowania grubości okleiny oraz opcja ustalania
  głębokości frezu wstępnego; w przypadku obu funkcji podana przez użytkownika wartość obowiązuje dla całego projektu,
 • możliwość przełączania między jednostkami podczas dodawania i edytowania formatek – w oknie „Dodaj/edytuj formatki” można zmieniać jednostkę wymiarów z
  milimetrów na centymetry i na odwrót – uwaga: na podglądzie formatek w dalszym ciągu używane są milimetry,
 • nowa opcja wydruku raportu optymalizacji „Wymiary w cm” – można zdecydować, czy wymiary formatek na wydruku będą podawane w milimetrach, czy w centymetrach,
 • zmiana działania opcji „Automatycznie zdejmuj z projektu wykorzystane formatki” – formatki już rozkrojone zostają w pierwszej kolejności oznaczone symbolem  i od tego momentu nie są brane pod uwagę w kolejnych rozkrojach, wykonywanych w danym zleceniu; tak oznaczone formatki można usunąć z listy przy użyciu funkcji „Usuń zerowe pozycje” pod prawym przyciskiem myszy,
 • nowy format pliku dostępny dla opcji „Zapisz obraz rozkroju” – podczas zapisywania podglądu optymalizacji jako ilustracji są teraz dostępne dwa formaty plików obrazkowych: JPG i BMP,
 • automatyczne wyszukiwanie lokalizacji ostatnich instalacji programów CAD Kuchnie i CAD Decor PRO – dzięki wprowadzeniu automatycznego wykrywania programów CAD Kuchnie i CAD Decor PRO nie trzeba już konfigurować katalogów baz danych w celu zaimportowania szafki lub zlecenia,
 • poprawiono działanie funkcji wydruku podglądu optymalizacji rozkroju – zabezpieczono program przed przycinaniem jednej ze stron podczas drukowania,
 • zmieniono filozofię przypisywania usłojenia importowanych formatek szafek z Edytora Szafek Użytkownika
  – usłojenie elementów konstrukcyjnych szafek utworzonych w Module Projektowania i Edycji Własnych Szafek, zaimportowanych do programu CAD Rozkrój, rozkłada się teraz zawsze według dłuższego boku elementu, a wymiar dłuższy podawany jest jako pierwszy; uwaga: wymagane są pliki Editor.exe i CabMod*.dll,
 • dodano możliwość wyłączenia domyślnego grupowania identycznych formatek na liście – do tej pory nowo dodane formatki o parametrach identycznych do pozycji obecnych na liście, były dodawane do już istniejących; na prośbę użytkowników umożliwiliśmy wyłączenie tego automatycznego grupowania, aby ułatwić sprawdzanie poprawności wprowadzonych zleceń; nowa funkcja znajduje się w menu „Opcje”,
 • dodano obsługę znaku „+” w nazwach formatek – zabezpiecza to program przed błędami i pozwala na większą swobodę w nazewnictwie formatek,
 • udoskonalono skalowanie formatek szafek importowanych ze zleceń programów CAD Kuchnie i CAD Decor PRO – w przypadku, gdy wzdłuż skalowanego wymiaru szafka ma ułożone w szeregu dwie lub więcej formatek, skalowania będzie przebiegało proporcjonalnie; należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie nie powinno być stosowane w przypadku frontów ze zdobieniami o stałych odstępach.

 

Główne funkcje programu CAD Rozkrój

 

Dane o elementach. Formatki

Użytkownik posiada możliwość:

 • podania dowolnej nazwy każdej z formatek lub wyboru jej nazwy ze słownika;
 • wprowadzenia wymiarów formatek w milimetrach;
 • przesyłania na listę rozkroju formatek będących składowymi szafek, znajdujących się w zleceniu wykonanym w programie CAD Kuchnie;
 • przesyłania formatek składowych wybranej szafki z dostępnych baz szafek programu CAD Kuchnie;
 • określenia ilości formatek przeznaczonych do rozkroju;
 • określenia materiału, z jakiego wykonane są formatki;
 • określenia struktury usłojenia formatek;
 • określenia, które krawędzie formatki mają zostać okleinowanie;
 • określenia, jakiego typu jest okleinowanie krawędzi;
 • określenia marginesu formatek, jeśli ich krawędzie mają zostać poddane dodatkowej obróbce;
 • dodawania, usuwania i edycji każdej z istniejących formatek;
 • ukrywania formatek z danego materiału tak, by nie były optymalizowane;
 • uzyskania informacji na temat wielkości pola powierzchni formatek, podanej w m2

Dane o elementach. Arkusze

Użytkownik posiada możliwość:

 • podania dowolnej nazwy każdego z arkuszy lub wyboru jego nazwy ze słownika;
 • wprowadzenia wymiarów arkuszy w milimetrach;
 • określenia, ile arkuszy o identycznych wymiarach ma wystąpić w projekcie;
 • określenia materiału, z jakiego wykonane są arkusze;
 • określenia kierunku słojów na arkuszu (kierunek usłojenia formatek będzie automatycznie dopasowywany do usłojenia arkusza);
 • pobrania potrzebnej ilości arkuszy z magazynu głównego do bieżącego projektu (magazyn arkuszy to miejsce, w którym użytkownik programu może przechowywać dowolną ilość wcześniej zdefiniowanych płyt);
 • dodania arkusza do magazynu lub bieżącego projektu;
 • ustawienia szerokości rzazu (grubości linii cięcia, podawanej w milimetrach);
 • ustawienia marginesu arkuszy (to brzegi arkuszy nie nadające się do rozłożenia na nich formatek);
 • dodawania, usuwania i edycji każdego z istniejących arkuszy;wydruku zestawienia arkuszy przeznaczonych do rozkroju;
 • ukrywania arkuszy z określonego materiału tak, by nie były używane przy optymalizacji;

Inne funkcje

 • wybór trybu pracy; wybór optymalizacji na tryb cięcia arkuszy w pasy wzdłuż lub wszerz;
 • możliwość automatycznego przenoszenia odpadów do magazynu arkuszy;
 • możliwość automatycznego przenoszenia odpadów do bieżącego projektu;
 • możliwość automatycznego zdejmowania z magazynu wykorzystanych arkuszy;
 • możliwość definiowania minimalnych wymiarów odpadów, powyżej których odpady będą przenoszone do magazynu lub listy arkuszy w bieżącym projekcie;
 • możliwość automatycznego zliczania i wyceny powierzchni netto formatek w projekcie;
 • możliwość automatycznego zliczania i wyceny długości okleiny krawędzi w projekcie (długość podawana w metrach bieżących);
 • możliwość automatycznego zliczania i wyceny powierzchni netto wykorzystanych w trakcie optymalizacji arkuszy;
 • możliwość przechowywania dowolnej liczby zdefiniowanych pozycji (elementów dodatkowych) wraz z ich cenami w magazynie elementów dodatkowych i usług;
 • sprawdzanie zgodności materiałów formatki i arkusza – formatki zostają rozmieszczone na arkuszach, którym został przypisany taki materiał jak arkuszom;
 • dodano możliwość zaznaczenia wszystkich elementów poprzez użycie skrótu „ctrl + a”;
 • poprawiono skalowanie szafek na wysokość;
 • po rozwinięciu wszystkich ikon panelu z prawej strony ekranu głównego, dodano przewijanie dla ułatwienia poruszania się po tych funkcjach;
 • poprawiono generowanie programu cięć;
 • dodano eksport plików na maszyny Altendorf oraz opcję pomijania marginesów i tworzenia listy plików cięć dla kolejnych arkuszy w maszynach Gabbiani.

Wyniki optymalizacji rozkroju

 1. Wyniki optymalizacji rozkroju przedstawiane są w formie graficznej
 2. Na podglądzie znajdują się rozrysowane formatki, ponumerowane odpady oraz grubość rzazu
 3. Na każdej formatce znajduje się jej numer identyfikacyjny, nazwa, wymiary (długość i szerokość brutto) oraz ilość okleinowanych krawędzi
 4. Inne informacje o wykonanej optymalizacji:
  • ogólna liczba wykorzystanych arkuszy,
  • ogólna liczba wykorzystanych formatek,
  • ogólna liczba odpadów,
  • liczba nierozłożonych formatek (z braku miejsca),
  • całkowita powierzchnia wykorzystanych arkuszy,
  • całkowita powierzchnia brutto rozłożonych formatek,
  • całkowita powierzchnia netto rozłożonych formatek,
  • całkowita ilość linii cięcia,
  • liczba okleinowanych formatek,
  • całkowita długość okleinowanych krawędzi,
  • średnia ilość formatek na arkuszu,
  • procentowa wydajność optymalizacji
 5. Informacje o wybranym arkuszu:
  • numer arkusza,
  • nazwa arkusza,
  • wymiary brutto arkusza,
  • wymiary netto arkusza,
  • struktura usłojenia,
  • materiał płyty,
  • dostępne pole powierzchni arkusza,
  • pole powierzchni rozłożonych formatek,
  • długość linii cięcia,
  • procent odpadów z arkusza;
 6. Informacje na temat wybranej formatki
  • nazwa formatki,
  • wymiary brutto,
  • wymiary netto,
  • pole powierzchni,
  • obwód,
  • szerokość okleinowania krawędzi,
  • długość okleinowania krawędzi,
  • rodzaj okleiny,
  • struktura usłojenia;
 7. Możliwość zapisania obrazu rozkroju na dysk lub jego wydruku
 8. Możliwość wydruku zestawienia z optymalizacji:
  • wydruk rozkroju wybranych arkuszy,
  • wydruk listy rozmieszczonych formatek,
  • wydruk ogólnego podsumowania optymalizacji;
  • wydruk etykiet z nawami poszczególnych formatek
 9. Możliwość wyłączenia nazw formatek oraz odpadów (zarówno na ekranie monitora, jak i na wydruku)
 10. Zmiana wielkości podglądu rozkroju

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera