Jak wykonać ręczną aktualizację programów?
Print
< POWRÓT

Jak wykonać ręczną aktualizację programów?

W celu wykonania ręcznej aktualizacji programu należy wyszukać i uruchomić plik iUpdate.exe który znajduje się z głównym katalogu instalacji programu i postępować według wskazówek. W tym momencie program musi być wyłączony. Aby dostać się do miejsca instalacji programu:

  • w systemach Windows 10, 8, 7, Vista – należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu do programu, znajdującej się na pulpicie, a następnie wybrać opcję Otwórz lokalizację pliku;
  • w systemie Windows XP – należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu do programu, znajdującej się na pulpicie, a następnie wybrać pozycję Właściwości i opcję Znajdź element docelowy.

Aktualizator internetowy po uruchomieniu w pierwszej kolejności wykonuje aktualizację plików programu (pliki programu znajdują się w górnej części listy i są wyszarzone). Po zakończeniu tego procesu aktualizator umożliwi wybór baz danych do aktualizacji bądź pobrania.

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera