Aktualizacja programu przez internet
Print
< POWRÓT

Aktualizator internetowy programów CAD Decor PRO, CAD Decor, CAD Kuchnie

Aktualizator

Aktualizator internetowy umożliwia użytkownikom posiadającym aktywny pakiet serwisowy automatyczne pobranie aktualizacji programu w zakresie funkcjonalnym (nowe funkcje)  i użytkowym (nowe bazy). Programy bez aktywnego pakietu serwisowego aktualizowane są w ograniczonym zakresie – pobierane są wyłącznie aktualizacje bibliotek producenckich (farby, płytki, modele 3d)  

Aktualizacje dokonują się cyklicznie raz w tygodniu od momentu pierwszego uruchomienia programu. Wyjątkiem jest brak połączenia z Internetem – wówczas aktualizator aktywuje się podczas kolejnego uruchomienia programu.

Aktualizator internetowy w pierwszej kolejności wykonuje aktualizację plików programu (pliki widoczne ale w kolorze szarym). Po zakończeniu tego procesu aktualizator umożliwi wybór baz danych do aktualizacji bądź pobrania.

 

Użytkownik może wymusić aktualizację programu ręcznie, w tym celu wystarczy uruchomić plik iupdate.exe znajdujący się w folderze instalacji programu, domyślne ścieżki instalacji programów to:

  • C:\CADProjekt\CAD Kuchnie v. x.x.x
  • C:\CADProjekt\CAD Decor v x.x.x
  • C:\CADProjekt\CAD Decor PRO

(gdzie x.x.x – oznacza numer wersji programu, np. CAD Kuchnie v. 6.4.0)

Jeśli mamy inną instalację lub nie jesteśmy pewni gdzie program jest zainstalowany, można go łatwo zlokalizować należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie skrótu do programu, znajdującej się na pulpicie, a następnie wybrać opcję Otwórz lokalizację pliku (Windows 10)

UWAGA !

Zdarzają się sytuację w których mimo aktywnego pakietu serwisowego program nie pobiera aktualizacji do wersji CAD Decor PRO, CAD Decor 3.x lub CAD Kuchnie 7.x

  • W celu rozwiązania problemu należy pobrać i zapisać na dysku plik Updatefix.
  • Następnie uruchomić zapisany plik Updatefix, kliknąć dalej, wybrać z listy program (CAD Decor PRO, CAD Kuchnie 6.X, CAD Decor 2.X)., z którego aktualizacją jest problem lub wskazać folder z programem ręcznie*
  • Po wskazaniu folderu z programem należy kliknąć przycisk zainstaluj.
  • Gdy instalacja zakończy się proszę ponowić próbę aktualizacji.

*W celu sprawdzenia miejsca instalacji programu można kliknąć na skrócie od programu CAD Decor PRO (CAD Kuchnie, CAD Decor 2.X) prawym przyciskiem myszy, wybrać właściwości i odczytać pozycję „element docelowy”. Ścieżka nie może być wpisana, ani wklejona. Należy ją wskazać przez przycisk przeglądaj.

 

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera