Klawisze funkcyjne CAD Decor PRO 4.x
Print
< POWRÓT

Działanie klawiszy funkcyjnych i skróty klawiszowe

Poznaj działanie poszczególnych klawiszy funkcyjnych w programach CAD Decor 4.x, CAD Kuchnie 8.x, CAD Decor PRO 4.x. Klawisze funkcyjne znajdują się w górnym rzędzie klawiatury, w komputerach przenośnych ich działanie może być współdzielone z innymi funkcjami.  W takiej sytuacji należy je aktywować za pomocą kombinacji klawiszy (różnie w zależności od producenta). 

Klawisz funkcyjnyDziałanie w module wizualizacji
F1Włącza/wyłącza światła (render podstawowy)
F2Włącza/wyłącza informacje nt. wskazanej płytki ceramicznej
F3Włącza/wyłącza informacje nt. pola powierzchni wskazanej płaszczyzny
F12Otwiera okno zapisu wizualizacji
ALT-CCentruje projekt na środku ekranu
Klawisz funkcyjnyDziałanie w środowisku CAD
F1Otwiera pomoc środowiska .4CAD
F2Wyświetla historię operacji
F3Włącza/wyłącza funkcję przyciągania kursora ESNAP
F4Włącza/wyłącza tryb tabletu
F7Włącza/wyłącza siatkę GRID
F8Włącza/wyłącza tryb ORTHO
F9Włącza/wyłącza skok kursora SNAP (domyślnie ustawiony co 1 mm)
F10Włącza/wyłącza śledzenie biegunowe
F11Włącza/wyłącza śledzenie przyciągania obiektu
F12Przejście do trybu wizualizacji
Komendy ogólneDziałanie w środowisku CAD
CTRL-N [ENTER]Otwiera nowy projekt
CTRL-O [ENTER]Otwiera listę projektów
CTRL-S [ENTER]Zapisuje projekt
CTRL-P [ENTER]Wydruk projektu
CTRL-Z [ENTER]Cofa ostatnią operację
CTRL-Y [ENTER]Ponawia cofniętą operację
CTRL-C [ENTER]Kopiuje obiekt do pamięci
CTRL-V [ENTER]Wkleja obiekt z pamięci
CTRL-X [ENTER]Wycina obiekt z projektu do pamięci
CTRL-G [ENTER]Grupuje zaznaczone obiekty
CTRL-U [ENTER]Rozgrupowuje zgrupowane obiekty
[ENTER]Zatwierdza komendę / ponawia poprzednią
[SPACJA]Zatwierdza komendę / ponawia poprzednią
[DEL]Kasuje obiekty
[ESC]Przerywa działanie wybranej komendy

Zobacz najczęściej używane funkcje rysunkowe >>>

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera