Skróty klawiszowe funkcji rysunkowych w nowych wersjach programów
Print
< POWRÓT

Skróty klawiszowe - najczęściej używane funkcje rysunkowe

W tabeli poniżej prezentujemy skróty klawiszowe najczęściej używanych funkcji rysunkowych środowiska programów CAD Decor 4.x, CAD Kuchnie 8.x i CAD Decor PRO 4.x opartych na 64-bitowym środowisku .4CAD 10.1.

Nowa wersja programu oparta jest na nowym 64-bitowy środowisku dot4CAD 10.1. Pierwszą rzeczą którą dostrzegamy po uruchomieniu programu to zmiana interfejsu, jest on przygotowany w taki sposób, aby zachować maksymalną zgodność funkcjonalną z poprzednią wersją. Ikony co do zasady działają tak samo jak działy. Nowy dot4CAD 10.1 obsługuje lokalne wersje językowe środowiska CAD, co jest w pewnym sensie nowością, gdyż w poprzedniej wersji program był skompilowany wyłącznie pod język angielski, zatem komendy tam wywoływane pochodziły od skrótów słów anglojęzycznych. Teraz mamy możliwość korzystania z wersji polskiej i angielskiej. Domyślnym językiem programu jest język polski co implikuje zmiany, gdyż o ile główne funkcje rysunkowe wywołuje się tak samo jak w poprzedniej wersji, tj. za pomocą ikony bądź skrótu , to już podkomendy sterujące będą zależały od ustawionego języka programu. Ich skróty pochodzą od nazw funkcji które chcemy wywołać, można je odczytać w linii poleceń po uruchomieniu danej komendy, np. chcąc narysować łuk w trybie rysowania ścieżki, należy użyć skrótu U (nawet jeśli tego nie wiemy to można ten skrót odczytać w linii poleceń:
 
Uk/Odległość/Kontynuuj/Półszerokości/Szerokość/Cofnij]/<Następny punkt>:
Wielka litera zawarta w nazwie komendy jest skrótem który ją uruchamia. Oczywiście wymaga to przyzwyczajenia się do nowego sposobu sterowania komendami. Jeśli jesteśmy przywiązani do poprzednich komend, to mamy dwie możliwości: pierwsza to wpisanie skrótu obowiązującego w poprzedniej wersji, ale poprzedzonego dolnym podkreślnikiem, np. _a [enter] i będzie się rysował łuk.
 
Druga alternatywna możliwość to przestawienie języka środowiska CAD na angielski, wówczas skróty działają tak samo jak w poprzedniej wersji. Zamianę języka programu dokonamy poprzez wpisanie w linii komend polecenia SETTINGS [enter], w oknie które się wyświetli wybieramy zakładkę WYŚWIETLANIE, w środkowej części tego okna jest sekcja Okno programu i tam mamy wybór języka, domyślnie jest polski, można kliknąć w pole wyboru […] otworzy się nowe okienko i tam można wybrać język angielski. Po zatwierdzeniu program przełączy się na angielski i komendy będą działać po “staremu”. 

Umiejętność stosowania poszczególnych komend rysunkowych przede wszystkim usprawnia pracę w środowisku CAD. Znając skróty i ich zastosowanie możemy szybciej zaprojektować np. bryłę projektowanego wnętrza. W 
połączeniu z dostępnymi w programie narzędziami możemy w sprawny sposób modelować elementy własne takie jak obniżone sufity, listwy sztukateryjne, zabudowy kartonowo – gipsowe, schody czy nietypowe skosy. 
Komendy rysunkowe
Podkomendy wybranej funkcjiPodkomendy wybranej funkcjiDziałanie funkcji
(wersja 64-bit, PL)
L [ENTER]Rysowanie lini
PL [ENTER]Rysowanie polilini (ścieżki)
wymiar [ENTER],
np. 1200 [ENTER]
Rysuje polilinię o określonej długości
@wymiar i kąt [ENTER]
np. @1200<45 [ENTER]
Rysuje polilinię o określonej długości i kącie nachylenia
C [ENTER] lub _U [ENTER]Cofa ostatnią operację rysunkową
Z [ENTER] lub _C [ENTER]Domyka ścieżkę do punktu początkowego
U lub _A [ENTER]Włącza tryb rysowania łuku w trakcie rysowania polilini
DR [ENTER]Umożliwia wskazanie punktu zagięcia łuku
L [ENTER]Wraca do trybu rysowania polilinii
SPL [ENTER]Rysuje splain
REC [ENTER]
@długość.szerokość
np. @1000,500
Rysowanie prostokąta o określonych wymiarach
A [ENTER]Rysowanie łuku
C [ENTER]Rysowanie okrągu
P [ENTER] lub _R [ENTER} Umożliwia określenie promienia okręgu
D [ENTER]Umożliwia określenie
średnicy okręgu
ELLIPSE [ENTER]Rysowanie elipsy
PELLIPSE [ENTER]Umożliwia przełączenie trybu rysowania elipsy jako polilinię

POL (ENTER]
POLYGON [ENTER]
Rysowanie wielokąta
U [ENTER]Cofa ostatnią operację rysunkową
POINT [ENTER]Wstawia punkt w rysunku
DIVIDE [ENTER]Dzieli obiekt liniowy na określoną liczbę segmentów
PE [ENTER]Włącza tryb edycji polilini
SPLINEDIT [ENTER]Edycja spline
TRIM [ENTER]Przycinanie obiektów liniowych
OFFSET [ENTER]Odsuwanie równoległe obiektów liniowych o zadaną wartość
RO [ENTER]Obracanie obiektem w płaszczyźnie 2D
ROTATE 3D [ENTER]Obracanie obiektem w płaszczyźnie 3D
MI [ENTER]Odbicie lustrzane wybranego obiektu
FILLET [ENTER]Zaokrąglanie narożnika
CHAMFER [ENTER]Fazowanie narożnika
Z [ENTER]Powiększanie
W [ENTER]Pokazuje cały rysunek
P [ENTER]Przybliża widok
O [ENTER]Oddala widok
UCS [ENTER]Zmiana domyślnego układu współrzędnych
W [ENTER]Zmienia układ współrzędnych na układ w danym widoku
G [ENTER]Powrót do globalnego układu współrzędnych
CO [ENTER]Kopiowanie obiektów
M [ENTER]Przesuwanie obiektów
X [ENTER]Rozbicie obiektu
BLOCK [ENTER]Tworzenie bloku
W [ENTER]Tworzenie i zapisanie bloku do pliku
INSERT [ENTER]Wstawianie bloku
3DFACE [ENTER]Tworzenie powierzchni w przestrzeni 3D
ARRAY [ENTER]Szyk 2d
3DARRAY [ENTER]Szyk 3d
SPLFRAME [ENTER]Pokazuje ukryte linie
1Włącza ukryte linie
0Wyłącza ukryte linie
FLATTEN [ENTER]Przenosi linie narysowane na różnych wysokościach na jeden poziom
FLOOR [ENTER]Generuje podłogę w obrębie ścian pomieszczenia
CEIL [ENTER]Generuje sufit w obrębie ścian pomieszczenia
SAVETEX [ENTER]Zapisuje tekstury do pliku projektu
OPENTEX [ENTER]Odczytuje tekstury zapisane w pliku projektu komendą savetex

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera