nowy wygląd modułu wizualizacji

Ewolucja interfejsu modułu wizualizacji to nieodłączny element rozwoju oprogramowania, dotychczasowe okno ustawień właściwości materiałów dostępne pod prawym przyciskiem myszki zostało zastąpione wygodnym w użyciu bocznym panelem zlokalizowanym po prawej stronie ekranu. Panel dolny zyskał nową funkcjonalność zależną od kontekstu pracy, dotychczas obsługiwał tylko płytki, w chwili obecnej jego funkcja zmienia się w zależności od trybu pracy, jeśli pracujemy z teksturami wyświetla tekstury, jeśli farby lub płytki to odpowiednio do wybranego rodzaju materiału przełącza panel na konkretnie wybrany rodzaj materiału.

Ciekawą funkcją jest możliwość selekcji i łączenia wybranych obiektów w jedną grupę w celu ustawienia im takich samych cech fizycznych. Kolejną nowością jest możliwość ustawienia właściwości dla materiału lub koloru i kopiowania go razem z ustawieniami na poszczególne obiekty

Przesuń suwak i zobacz różnicę pomiędzy starym a nowym interfejsem