Przenoszenie pliku projektu z teksturami
Print
< POWRÓT

Przenoszenie projektu razem z teksturami

Jeśli chcesz przenieść swój projekt na inny komputer razem ze wszystkim teksturami wykonaj następujące czynności:

 • otwórz w programie plik projektu, który chcesz przenieść
 • w linii komend programu wpisz komendę savetex i zatwierdź ją enterem (wyświetli się komunikat o ilości zapisanych tekstur)
 • zapisz projekt (ikona dyskietki lub skrót Ctrl-S)
 • zamknij projekt
 • przejdź do okna managera projektów (okienko z listą wszystkich projektów), wyszukaj nazwę projektu który chcesz przenieść, podświetl go na liście i kliknij prawy przycisk myszy
 • pojawi się menu kontekstowe z menu kontekstowego w którym wybierz opcję eksportu projektu 
 • wskaż ścieżkę, nazwę pliku i zapisz
 • pliki projektu zostaną zapisane do pliku zip
 • wyeksportowany plik, przenieś na komputer docelowy 
 • uruchom program, w oknie wyboru projektu, wybierz opcję importuj projekt
 • otwórz zaimportowany projekt i w linii komend wpisz polecenie opentex i zatwierdź je enterem.
 • uruchom wizualizację, projekt powinien zawierać wszystkie tekstury.

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera