Najczęściej używane skróty klawiszowe funkcji rysunkowych
Print
< POWRÓT

Skróty klawiszowe - najczęściej używane funkcje rysunkowe

W tabeli poniżej prezentujemy skróty klawiszowe najczęściej używanych funkcji rysunkowych środowiska programów CAD Decor, CAD Kuchnie i CAD Decor PRO. Komendy można wywoływać wpisując zarówno dużą jak i małą literę. Wybraną funkcję zatwierdzamy klawiszem [ENTER] lub [SPACJA].

Umiejętność stosowania poszczególnych komend rysunkowych przede wszystkim usprawnia pracę w środowisku CAD. Znając skróty i ich zastosowanie możemy szybciej zaprojektować np. bryłę projektowanego wnętrza. W połączeniu z dostępnymi w programie narzędziami możemy w sprawny sposób modelować elementy własne takie jak obizone sufity, listwy sztukateryjne, zabudowy kartonowo-gipsowe, schody czy nietypowe skosy. 

W celu lepszego zrozumienia działania poszczególnych funkcji, klikając na ich nazwy można przejść do materiału video w którym omawiamy ich działanie. 

Komendy rysunkowe
Podkomendy wybranej funkcjiPodkomendy wybranej funkcjiDziałanie funkcji
(wersja 32-bit)
L [ENTER]Rysowanie lini
PL [ENTER]Rysowanie polilini (ścieżki)
wymiar [ENTER],
np. 1200 [ENTER]
Rysuje polilinię o określonej długości
@wymiar i kąt [ENTER]
np. @1200<45 [ENTER]
Rysuje polilinię o określonej długości i kącie nachylenia
U [ENTER]Cofa ostatnią operację rysunkową
C [ENTER]Domyka ścieżkę do punktu początkowego
A [ENTER]Włącza tryb rysowania łuku w trakcie rysowania polilini
S [ENTER]Umożliwia wskazanie punktu zagięcia łuku
L [ENTER]Wraca do trybu rysowania polilinii
REC [ENTER]@długość.szerokość
np. @1000,500
Rysowanie prostokąta o określonych wymiarach
A [ENTER]Rysowanie łuku
C [ENTER]Rysowanie okrągu
R [ENTER]Umożliwia określenie promienia okręgu
D [ENTER]Umożliwia określenie
średnicy okręgu
ELLIPSE [ENTER]Rysowanie elipsy
PELLIPSE [ENTER]Umożliwia przełączenie trybu rysowania elipsy jako polilinię
POLYGON [ENTER]Rysowanie wielokąta
U [ENTER]Cofa ostatnią operację rysunkową
POINT [ENTER]Wstawia punkt w rysunku
DIVIDE [ENTER]Dzieli obiekt liniowy na określoną liczbę segmentów
PE [ENTER]Włącza tryb edycji polilini
TRIM [ENTER]Przycinanie obiektów liniowych
OFFSET {ENTER]Odsuwanie równoległe obiektów liniowych o zadaną wartość
RO [ENTER]Obracanie obiektem w płaszczyźnie 2D
ROTATE 3D [ENTER]Obracanie obiektem w płaszczyźnie 3D
MI [ENTER]Odbicie lustrzane wybranego obiektu
Z [ENTER]Powiększanie
A [ENTER]Pokazuje cały rysunek
I [ENTER]Przybliża widok
O [ENTER]Oddala widok
UCS [ENTER]Zmiana domyślnego układu współrzędnych
V [ENTER]Zmienia układ współrzędnych na układ w danym widoku
W [ENTER]Powrót do domyślnego układu współrzędnych
CO [ENTER]Kopiowanie obiektów
M [ENTER]Przesuwanie obiektów
X [ENTER]Rozbicie obiektu
BLOCK [ENTER]Tworzenie bloku
W [ENTER]Tworzenie i zapisanie bloku do pliku
INSERT [ENTER]Wstawianie bloku
3DFACE [ENTER]Tworzenie powierzchni w przestrzeni 3D
ARRAY [ENTER]Szyk 2d
3DARRAY [ENTER]Szyk 3d
SPLFRAME [ENTER]Pokazuje ukryte linie
1Włącza ukryte linie
0Wyłącza ukryte linie
FLATTEN [ENTER]Przenosi linie narysowane na różnych wysokościach na jeden poziom
FLOOR [ENTER]Generuje podłogę w obrębie ścian pomieszczenia
CEIL [ENTER]Generuje sufit w obrębie ścian pomieszczenia
SAVETEX [ENTER]Zapisuje tekstury do pliku projektu
OPENTEX [ENTER]Odczytuje tekstury zapisane w pliku projektu komendą savetex

Zobacz działanie poszczególnych klawiszy funkcyjnych >>>

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera