Aktualizacja programów do wersji 3.2 / 7.2

Nowe wersje programów CAD Decor CAD Decor PRO 3.2 i CAD Kuchnie 7.2

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego prezentującego nowości udostępnione w programach w ramach aktualizacji opublikowanej 26 stycznia 2021.

Aktualizacja programu dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników posiadających aktywny pakiet serwisowy i można ją pobrać za pomocą aktualizatora internetowego. Użytkowników nie korzystających z pakietów serwisowych zachęcamy do kontaktu i zakupu aktualizacji programu.

Uwaga, prezentowane funkcje powstały z myślą o użytkownikach programów wyposażonych w moduł Renderingu Profesjonalnego Path tracing i w tych programach działają w pełnym zakresie. W przypadku programów bez modułu renderującego funkcjonalność może być ograniczona.

 

Zmiany w module wizualizacji

Od wersji 3.2 /7.2 zostaje wprowadzone pojęcie materiału jako tekstury ze zdefiniowanymi właściwościami fizycznym. W związku z czym w  dotychczasowej zakładce Materiałów Standardowych został wprowadzony podział na cztery katalogi główne, tj. „Materiały standardowe”, „Materiały użytkownika”, „Tekstury standardowe” i „Tekstury użytkownika”. Dotychczasowe materiały zostały przeniesione do katalogu “Tekstury standardowe”, gdyż de facto były to tekstury (pliki graficzne) które nie posiadały żadnych właściwości fizycznych (połysku, odbić, etc. ) Pożądany efekt końcowy można było uzyskać dopiero po ich ustawieniu w prawym bocznym panelu we właściwościach materiału i tak funkcjonalność nadal pozostaje. Całkowicie nową rzeczą jest katalog “Materiały standardowe” w którym znajdziemy nowe kategorie obiektów ze zdefiniowanymi już właściwościami fizycznymi gotowymi do użycia w projekcie. Po wybraniu interesującej nas kategorii, w dolnej części ekranu zobaczymy podgląd materiału 

materiały

Na ich podglądach widnieje kształt stempla na wzorze szachownicy, który optymalnie prezentuje ich tekstury i walory danej kombinacji ustawień. Materiały te zostały przygotowane z myślą o użytkownikach modułu Render PRO, pracujących z algorytmem Path tracing. W przypadku korzystania z renderingu podstawowego lub algorytmów Radiosity, ich wygląd będzie odbiegał od prezentowanego na podglądach. W renderze standardowym nie wszystkie efekty będą widoczne, gdyż nie wszystkie są w nim dostępne. Na wizualizacjach stworzonych z użyciem Radiosity mogą prezentować się inaczej z powodu różnic w sposobie prowadzenia obliczeń.

Ustawianie właściwości materiału z podglądem zmian na żywo

Konsekwencją wprowadzenia predefiniowanych materiałów jest przebudowa zakładki zarządzania właściwościami materiału – teraz po zaznaczeniu obiektu w wizualizacji w prawym menu wyświetli się podgląd “stempla”, prezentujący materiał zaznaczonej warstwy. Podgląd  jest renderowany w czasie rzeczywistym przy użyciu renderingu Path tracing. 

Zapisywanie własnych ustawień materiału w bazie użytkownika

Koniec z eksperymentem, koniec z mozolnym ustawianiem właściwości materiału. Użytkownik może skorzystać z gotowych ustawień przypisanych do danego materiału lub dowolnie je zmodyfikować (rezultat zmian od razu zobaczy na podglądzie). Po uzyskaniu optymalnej konfiguracji właściwości, może zapisać taki materiał w bibliotece użytkownika do przyszłego wykorzystania w kolejnych projektach. Służy to tego nowy przycisk Zapis materiału do bazy użytkownika widoczny w prawym górnym rogu. Samodzielnie zmodyfikowane i zapisane materiały przechowywane są w katalogu Materiały użytkownika. Po kliknięciu ikony zapisu możemy wybrać grupę w której chcemy zapisać nowy materiał.

Nowe opcje: zachowaj właściwości materiału i zachowaj teksturę materiału

Materiały można tworzyć w oparciu o swoje własne tekstury. Można to robić na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na użyciu materiału o takich właściwościach, jakie ma mieć materiał docelowy, a następnie podmienieniu samej tekstury. Drugi sposób zaś polega na naniesieniu najpierw tekstury, a następnie przeciągnięcie na nią jedynie właściwości któregoś z gotowych materiałów. Działania te są możliwe dzięki nowym opcjom „Zachowaj właściwości materiału” oraz „Zachowaj teksturę materiału”, które pojawiły się w dolnym menu wizualizacji.

Sortowanie podglądów materiałów i tekstur 

Podglądy materiałów i tekstur mogą być wyświetlane w różnym porządku – w dolnym menu wizualizacji dostępne są nowe opcje sortowania po kolorze i po nazwie. Pierwsza z nich pozwala szybciej wyszukać żądany odcień materiału, jednak w niektórych przypadkach może wydłużać czas pracy. W takiej sytuacji użytkownik zostanie powiadomiony, że zmiana na stosowane do tej pory w naszych programach sortowanie po nazwie przyspieszy wyświetlanie listy materiałów. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na zmianę trybu sortowania, porządkowanie listy będzie prowadzone do skutku, a gdy się zakończy, komunikat zniknie.

materiały właściwości fizyczne

Zmiany w module dokumentacji

  • wprowadzono możliwość określenia granic rysunku (obszaru rysowania) dla stron „Płytki”, „Szafki” i „Podłoga” (do tej pory funkcja ta była dostępna jedynie dla rysunku technicznego)
  • automatyczna generacja kładów na stronach „Płytki” i „Szafki”.
  • granice rysunku wyznaczają obecnie zakres automatycznego generowania kładów. Dzięki temu można wygenerować kłady dla wybranego fragmentu projektu, np. dla pojedynczego pomieszczenia, odpowiednio modyfi-kując kształt obszaru roboczego przy użyciu metody „przeciągnij i upuść”. Zasięg granic rysunku wyznacza też zakres kładu, czyli jeśli fragment ściany znajdzie się poza obszarem roboczym, nie zostanie uwzględniony na kładzie.
  • symbol „Początek płytek” jest obecnie dostępny dla wszystkich rzutów
  • nowa funkcja dla wszystkich stron: wyświetlanie siatki pomocniczej po włączeniu miarki. Siatka jest analogiczna do kratki na kartce papieru. Składa się z dwóch rodzajów linii – grube są rozmieszczone co 1 centymetr, cienkie odmierzają odległość co 0,5 cm. Ułatwia równe rozmieszczanie obiektów na stronie oraz układanie ich na różnych stronach w tym samym miejscu. W trybie edycji sceny można do niej dociągać elementy takie jak tabele, kłady, pola tekstowe, obrazki (klikając na obiekt i „chwytając” lewym przyciskiem myszy za pomarańczowy krzyżyk, który pojawia się w centrum obrysu obiektu), a w trybie edycji kartki rzuty, przekroje i kłady (przeciągając je przy użyciu prawego przycisku myszy).
  • zapis używanych do rysowania obiektów kolorów w palecie
  • możliwość zmiany grubości linii tworzonego symbolu

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Bądź na bieżąco,
zapisz się do newslettera