Data/Czas
Date(s) - 12/12/2018 - 13/12/2018
9:00 am - 3:00 pm


Lokalizacja
CR SOFT


Kategorie


Harmonogram zaawansowanego szkolenia z obsługi programu CAD Kuchnie 7.x z modułem Renderingu Profesjonalnego
( kurs 2 dniowy *)

Wymagania wstępne

 • znajomość obsługi komputera

Dzień 1. Podstawy projektowania w środowisku CAD Kuchnie 7.x, projektowanie przy użyciu gotowych obiektów 3D

 • zagadnienia wstępne oraz przygotowanie grupy do szkolenia.
 • podstawowe informacje o programie CAD Kuchnie 7.x
 • omówienie funkcji okna wyboru projektu.
 • analiza projektu kuchni na którym będzie przeprowadzane szkolenie.
 • stworzenie pliku projektu.
 • poruszanie się po projekcie, praca z widokami.
 • wyrysowanie szkicu pomieszczenia i przetworzenie szkicu w ściany.
 • edycja narysowanego pomieszczenia z wykorzystaniem „Edytora ścian”.
 • wprowadzenie elementów ścian (tj. skosy podstawowe, standardowe okna i drzwi, okna parametryczne oraz dodatki).
 • wykonanie zabudowy G-K z wykorzystaniem narzędzia „Elementy dowolne”.
 • techniki wstawiania szafek.
 • edycja parametrów szafek.
 • generowanie i edycja blatów typowych.
 • dokumentacja blatów.
 • rysowanie kształtów dwuwymiarowych z wykorzystaniem narzędzi rysunkowych.
 • omówienie punktów przyciągania.
 • tworzenie blatów o nietypowym kształcie.
 • wykorzystanie narzędzia „słupy i ścianki”, przykłady zastosowania brył.
 • generacja listew.
 • rozmieszczenie listew wykończeniowych po wyrysowanej trasie.
 • edytor profili.
 • wprowadzanie sprzętu AGD.
 • wykorzystanie funkcji „Elementów kuchennych”.
 • wycena kuchni oraz wprowadzenie elementów składowych szafek do wyceny.
 • zarządca wycen.
 • edycja cennika.
 • generacja i edycja dokumentacji.
 • wymiarowanie dodatkowe.
 • edycja bazy danych szafek kuchennych.
 • stworzenie szafki o nietypowych wymiarach z wykorzystaniem edytora szafek.
 • wstawianie elementów wyposażenia wnętrz oraz edycja ich parametrów.
 • dodawanie modeli do bazy użytkownika z wykorzystaniem narzędzia „Konwerter modeli 3d”.

Dzień 2. Wizualizacja projektu

 • praca z modułem Materiały, nakładanie i edycja tekstur.
 • dodawanie tekstur własnych.
 • wykorzystanie modułu farb (Sigma, Tikkurila).
 • wykorzystanie kolorów kuchennej bazy danych.
 • wymiana zestawów.
 • wizualizacja – informacje ogólne.
 • ustawienie parametrów świateł.
 • wykonanie zdjęcia z wizualizacji.
 • praca z modułem Renderingu Profesjonalnego (radiosity, raytracing, pathtracing)
 • wykonanie zdjęcia z wizualizacji z użyciem obróbki postprocesowej
 • wykonanie eksportu wizualizacji do aplikacji CAD Share-it
 • wykonanie animacji spaceru po pomieszczeniu
 • eksport projektu do aplikacji obserVeR
 • wykonanie rozkroju zaprojektowanej kuchni z wykorzystaniem programu CAD Rozkrój.
 • sprawdzenie wiadomości i pytania własne.

* szkolenie dwudniowe realizowane jest w czasie 12 godzin (po 6 na każdy dzień, w tym każdego dnia 1/2 h przeznaczone na przerwę).

Miejsce szkolenia: CR SOFT, 31-416 Kraków, ul. Bohomolca 1/1, tel. 12 649 99 96

Prowadzący: Marek KrzaczkowskiRezerwacje

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.