Polityka prywatności

Operatorem witryny internetowej www.crsoft.com.pl jest firma CR SOFT z siedzibą w Krakowie przy ul. Bohomolca 1/1, Polska. Podczas korzystania z witryny, użytkownik może zostac poproszony o pozostawienie swoich danych teleadresowych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji witryny. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę CR SOFT oraz możliwości kontaktu z firmą w przypadku pytań lub wątpliwości.

1. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma CR SOFT?

Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację na naszej witrynie, firma CR SOFT może poprosić go o takie dane, jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i informacje o produkcie. W przedmiotowej witrynie internetowej mogą również znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług. Przy pobieraniu zawartości z witryny internetowej firmy CR SOFT informacje dotyczące posiadanego urządzenia są sprawdzane automatycznie. W przypadku używania narzędzi społecznościowych, firma CR SOFT zachowuje prawo do przechowywania przesyłanych zawartości i informacji oraz ich monitorowania. Firma CR SOFT może także zbierać szczegółowe informacje na temat działań i osobistych preferencji użytkowników odwiedzających jej witrynę internetową (patrz punkt „Pliki cookie" poniżej). Przed przekazaniem firmie CR SOFT jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób (na przykład w przypadku promocji typu „wyślij znajomemu") należy zawsze uzyskać wcześniej ich zgodę. Firma CR SOFT prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie jej w przypadku jakichkolwiek zmian.

2. Do czego używane są zebrane informacje?

Firma CR SOFT wykorzystuje zebrane informacje na kilka różnych sposobów:

  • do prowadzenia swojej witryny oraz oferowania za jej pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, promocji i konkursów
  • do obsługi próśb o pomoc techniczną
  • w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu witryn, produktów i usługdo wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług CR SOFT oraz ofert, produktów i usług od wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować" poniżej)
  • do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła)
  • do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryny internetowej i usług firmy CR SOFT, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć.

3. Kto jeszcze ma dostęp do tych informacji?

Do podanych informacji mogą mieć dostęp podmioty współpracujące w zakresie wymaganym przez powierzone im zadania obsługi tych danych dla firmy CR SOFT oraz udostępniania wybranych przez użytkownika informacji i usług. Niektóre z tych firm mogą przetwarzać informacje w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia. Poziom ochrony prawnej danych w tych krajach może być inny niż w EOG. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przekazywanie swoich informacji w opisany sposób, nie powinni korzystać z witryny internetowej firmy CR SOFT. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona firmy CR SOFT lub innych przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może dojść do przekazania danych użytkowników.

4. Pliki cookie

Witryna internetowa firmy CR SOFT może wykorzystywać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryny mogą przestać być dostępne.

5. Bezpieczeństwo

Firma CR SOFT podejmuje wszelkie uzasadnione pod względem handlowym działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Firma CR SOFT nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić firmę CR SOFT o takiej sytuacji.

6. Jak się wyrejestrować

Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od firmy CR SOFT, skorzystaj z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości.

7. Kontakt z firmą CR SOFT

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są przechowywane przez firmę i w jaki sposób są przetwarzane. Aby dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe są przechowywane przez firmę CR SOFT, skontaktuj się z nami pod adresem info@crsoft.com.pl

Copyrights © CR SOFT 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone